Posted On 6 May 2013 By In Fondul de rulment And 3585 Views

Definitia Fondului de rulment

Fondul de rulment se calculeaza pentru fiecare proprietar in functie de numarul de persoane inregistrate in cartea de imobil si de cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna, dupa natura serviciului facturat (modul de repartizare a consumurilor aferente facturilor).

Valoarea fondului de rulment trebuie sa fie egala cu suma corespunzatoare acoperirii cheltuielilor lunare, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, dintr-un an calendaristic.

Daca este cazul, in conditii de instabilitate economica, fondul de rulment se actualizeaza periodic prin depunerea de catre fiecare proprietar a unei sume reprezentind diferenta dintre valoarea existenta si cea necesara acoperirii cheltuielilor lunare ale asociatiei de proprietari, corespunzatoare fiecarui proprietar.

Fiecare proprietar va beneficia de propriul fond de rulment pentru acoperirea cheltuielilor curente.

Fondul de rulment constituit se utilizeaza numai pentru plata facturilor curente, aferente consumurilor lunii anterioare. Dupa plata facturilor curente fondul de rulment se Reintregeste lunar prin incasarea cotelor de contributie afisate pe lista de plata a lunii in curs, avind ca referinta de calcul aceste facturi curente, corespunzatoare consumurilor lunii anterioare.

In perioadele in care valoarea fondului de rulment este mai mare decit volumul cheltuielilor, diferenta devine depozit bancar purtator de dobinda. Fondul de rulment se incaseaza distinct fata de cota de contributie lunara.

Fondul de rulment se restituie in intregime respectivului proprietar, in momentul pierderii calitatii de membru al asociatiei de proprietari, urmind ca viitorul proprietar, membru al asociatiei, sa achite fondul de rulment, corespunzator cheltuielilor aferente lui.

Conform H.G. nr. 400 din 04.02.2003 – Anexa 2 la normele metodologice

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading Google+ Comments ...