Posted On 6 May 2013 By In Fondul de rulment And 49137 Views

Ce este Fondul de Rulment

Te-ai intrebat vreodata ce este fondul de rulment, pe care il platesti in fiecare an, si la ce foloseste el ?

Intr-o scurta definitie, fondul de rulment este o plata anticipata pe care tu, ca proprietar de locuinta, o depui la Asociatia de Proprietari de care apartii, in vederea platilor catre furnizori.
Fondul de rulment se calculeaza in functie de:
·    Numarul de persoane inregistrate in Cartea de Imobil ca locuitori in cadrul cladirii/scarii pentru care s-a constituit Asociatia de Proprietari.
·    Cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna (suprafata utila a apartamentului sau spatiului cu alta destinatie).
·    Dupa natura serviciului facturat (de exemplu cheltuielile pentru incalzire).

Valoarea fondului de rulment trebuie sa fie egala cu suma corespunzatoare acoperirii cheltuielilor lunare, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, dintr-un an calendaristic. Fiecare proprietar beneficiaza de propriul fond de rulment pentru acoperirea cheltuielilor curente, asa cum s-a stabilit de Adunarea Generala a Proprietarilor.

Fondul de rulment constituit se utilizeaza numai pentru plata facturilor curente, aferente consumurilor lunii anterioare. Dupa plata facturilor curente, fondul de rulment se reintregeste lunar prin incasarea cotelor de contributie afisate pe lista de plata a lunii in curs, avand ca referinta de calcul aceste facturi curente, corespunzatoare consumurilor lunii anterioare.

Daca esti chirias, iar prin contractul de inchiriere pe care l-ai incheiat cu proprietarul esti obligat sa participi la plata cheltuielilor curente ale condominiului in care locuiesti, vei participa si la formarea fondului de rulment.

Fondul de rulment deja incasat se restituie numai in situatiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, daca prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosintei locuintei nu se stipuleaza altfel, urmand ca viitorul proprietar, membru sau nu al Asociatiei, sa achite fondul de rulment corespunzator cheltuielilor aferente lui sellhouse-asis.

Fondul de rulment care apartine unui proprietar nu poate fi folosit pentru alt proprietar in scopul platii unor facturi decat cu acordul acestuia. Altfel, se considera un credit facut de catre o persoana (administratorul, contabilul) sau un grup de persoane (Comitetul Executiv, Adunarea Generala) fara sa existe o cerere (din partea restantierului) si un acord (din partea proprietarului bun-platnic) pentru acordarea acestui imprumut.

About

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...