Legi Category

Posted On May 8, 2013By In Legi

Lege nr. 61 din 27/09/1991

Lege nr. 61 din 27/09/1991
pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala
a ordinii si linistii publice

 

Publicat in Monitorul Oficial nr. 9 din 24/01/1997

 

Art. 1.Read More

CAPITOLUL VII
Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului public de alimentare
cu energie termica si ale utilizatorilor


Sectiunea 1
Drepturile operatorilor

Art. 32. - Operatorii serviciului public de alimentare cu energie termica au, în principal, urmatoarele drepturi:
a) sa desfasoare activitati comercialeRead More

Legea nr. 90 din 07/12/1996

Legea protectiei muncii


Monitorul Oficial nr. 157 din 07/23/1996

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1.
(1)Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor persoane participante laRead More

Posted On May 6, 2013By In Legi

Legea 230 din 6 iulie 2007

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                                                 SENATUL

L E G E

privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale, definitii

 

Art. 1. -Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a cladirilor de locuinte aflate in proprietatea a cel putin trei persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv in cazul celorRead More

LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996
Legea locuintei
Emitent: Parlament
Procesul legislativ la:- Senat: P.L. nr. L139/1995
Publicare: M.Of. nr. 254/21 oct. 1996
Republicare: M.Of. nr. 393/31 dec. 1997

 

Abroga:
H. nr.860
/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a Legii nr.5/1973 privind administrarea fondului locativ si raporturile dintre proprietari si chiriasi
D. nr.387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea si funcþionareaRead More

Lege nr. 325 din 14 iulie 2006
legea serviciului public de alimentare cu energie termica

 

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 651 din 27/07/2006

 

Read More

Posted On May 5, 2013By In Legi

Ordin Nr. 343 din 13 iulie 2010

ORDIN Nr. 343 din 13 iulie 2010 Pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consumACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICEACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 501 din 20 iulie 2010Avand in vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, in temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul deRead More