Administratorul Category

Activitatea de administrare a cladirilor se asigura de un administrator, persoana fizica atestata si angajata cu contract individual de munca sau cu conventie civila, ori persoana juridica specializata, cu care se incheie un contract de administrare, in functie de hotararea adunarii generale a proprietarilor. Administratorul trebuie sa prezinte garantii morale si garantii materiale stabilite in conditiile legii, sa aiba capacitate profesionala, sa fie bun gospodar si sa nu aiba cazier. Administratorul, persoana fizica sau juridica, asigura managementui financiar al asociatiei de proprietari prin: Øgestiunea bunurilor si fondurilor banesti; Øintocmirea listelorRead More
Asociatia de Proprietari Adresa: Bloc …………………………………………………………….. Localitatea …………………………………………………….. Data …………………………………………………………….   FISA POSTULUI ADMINISTRATORULUI ASOCIATIEI           In temeiul Legii nr. 230/2007 si al contractului de mandat aprobat in Adunarea Generala a proprietarilor din data de: ………………, se incheie astazi……………..prezenta fisa a postului: Numele Si Prenumele ……………………………………………… Studii…………………………………………………………………… Postul Pe Care Este Incadrat……………………………………. Norma de activitate – ……. Ore saptamanal Pozitia : Relatii de subordonare :       -Adunarea Generala a Proprietarilor       -Presedintele asociatiei       -Comitetului executiv       -Comisiei de cenzori Relatii de colaborare cu :                -Presedintele asociatiei;                -ResponsabiliiRead More