Acte Category

Posted On December 20, 2013By Maria PopaIn Acte

Cartea Tehnică a Construcţiei

ÎNTOCMIREA  CĂRŢII  TEHNICE  A  CONSTRUCŢIEI Cartea  tehnică  a  construcţiei  este obligatorie pentru orice tip de clădire şi reuneşte  ansamblul  documentelor  tehnice referitoare  la  proiectarea,  execuţia,  recepţia,  exploatarea  şi  urmărirea  comportării  în timp  a  construcţiei  şi  instalaţiilor  aferente  acesteia.   Aceasta trebuie  să  cuprindă  toate  datele  şi  informaţiile  necesare  pentru  identificarea  şi determinarea stării tehnice a construcţiei respective şi a  evoluţiei  ei  în  timp. Cartea  tehnică  a  construcţiei  se definitivează înainte de recepţia finală, iar după întocmire, se completează şi se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau,Read More

Acte in relatia cu primariile

 

ACTE DE STARE CIVILA CASATORIE

Read More

Acte normative care reglementeaza activitatea Asociatiilor de Proprietari

Legea nr. 114 / 11 octombrie 1996 republicata - Legea locuintei
Legea nr. 145 / 27 iulie 1999 - pentru modificarea si completarea Legii locuintei Read More