All posts by Maria Popa

Posted On December 20, 2013By Maria PopaIn Acte

Cartea Tehnică a Construcţiei

ÎNTOCMIREA  CĂRŢII  TEHNICE  A  CONSTRUCŢIEI Cartea  tehnică  a  construcţiei  este obligatorie pentru orice tip de clădire şi reuneşte  ansamblul  documentelor  tehnice referitoare  la  proiectarea,  execuţia,  recepţia,  exploatarea  şi  urmărirea  comportării  în timp  a  construcţiei  şi  instalaţiilor  aferente  acesteia.   Aceasta trebuie  să  cuprindă  toate  datele  şi  informaţiile  necesare  pentru  identificarea  şi determinarea stării tehnice a construcţiei respective şi a  evoluţiei  ei  în  timp. Cartea  tehnică  a  construcţiei  se definitivează înainte de recepţia finală, iar după întocmire, se completează şi se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau,Read More