Posted On 6 May 2013 By In Presedinte And 4413 Views

Fisa Postului Presedintelui Asociatiei

Asociatia de Proprietari

Bloc ………………………………………….

Localitatea …………………………………

Data ……………………..

 

FISA POSTULUI  PRESEDINTELUI ASOCIATIEI

          In temeiul Legii nr. 230/2007 si al contractului de mandat aprobat in Adunarea Generala a proprietarilor din data de: ………………………., se incheie astazi…………………..prezenta fisa a postului:

 

NUMELE SI PRENUMELE ………………………………………………………

STUDII……………………………………………………………………………..

POSTUL PE CARE ESTE INCADRAT…………………………………………..

NORMA DE ACTIVITATE –   …… ore saptamanal

POZITIA :

    Relatii de subordonare :

        – Adunarea Generala a Proprietarilor

    Relatii de colaborare cu :        

        – Responsabilii de scara (care formeaza Comitetul executiv, sau persoanele alese de adunarea generala);

        – Comisia de cenzori:

        – Administrator

        – Secretara;

        – Instalator

        – Personal de serviciu menajer

 

     Subsemnatul/a, ………………………………………………, posesor al contractului de mandat nr………………., declar ca ma oblig sa respect urmatoarele unitati de competenta (atributii), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentand   …..  ore saptamanal.

 

Obiectiv general :

     – Asigurarea conditiilor optime pentru buna desfasurare a activitatilor diurne ale locatarilor din bloc

Obiectiv  specific :

     – Supravegherea si intretinerea patrimoniului asociatiei (a instalatiilor sanitare, termice, a perimetrului asociatiei);

 

 

Responsabilitati permanete in asociatie:

 • Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor angajate de aceasta si isi asuma obligatii in numele acesteia;
 • Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile initiate de asociatie impotriva unui proprietar care nu si-a indeplinit obligatiile fata de asociatie sau in procesele initiate de un proprietar care contesta o hotarare a adunarii generale a proprietarilor;
 • Presedintele asociatiei de proprietari urmareste indeplinirea obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor si punerea in aplicare a deciziilor comitetului executiv;
 • Presedintele asociatiei de proprietari pastreaza si urmareste tinerea la zi a cartii tehnice a constructiei, precum si a celorlalte documente privitoare la activitatea asociatiei de proprietari;
 • Pastreaza stampila asociatiei de proprietari;

 

Alte atributii care i-au fost conferite prin hotararile Adunarii Generala a Proprietarilor:

 • ………………………………………………………………………….;
 • …………………………………………………………………………. .
 • …………………………………………………………………………..;
 • …………………………………………………………………………..;
 • ……………………………………………………………………………;
 • ……………………………………………………………………………;

 

Comitetul executiv,                                                            Semnatura,

 

Acest document poate fi downloadat de aici: Fisa Postului Presedintelui Asociatiei

 

About

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...