Posted On 6 May 2013 By In Presedinte And 5412 Views

Atributiile Presedintelui Asociatiei de proprietari

1. Presedintele asociatiei de proprietari pastreaza si urmareste tinerea la zi a cartii tehnice a constructiei, precum si a celorlalte documente privitoare la activitatea asociatiei de proprietari

2. Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor angajate de aceasta si isi asuma obligatii in numele acesteia;

3. Reprezinta asociatia de proprietari impotriva unor terti, inclusiv in actiunile judecatoresti initiate de asociatie impotriva unui proprietar, membru al asociatiei, care nu si-a indeplinit obligatiile statutare fata de asociatie, sau in procesele initiate de unul dintre proprietari, care contesta o decizie a asociatiei;

4. Avizeaza ordinea de prioritati si planul lucrarilor de intretinere si reparatii a partilor si instalatiilor comune ale cladirii;

5. Are drept de semnatura asupra conturilor asociatiei de proprietari;

6. Primeste cererile si reclamatiile de la proprietari si sesizarile administratorului (managerului), pe care le supune dezbaterii comitetului executiv;

7. Convoaca comitetul executiv ori de cate ori este nevoie;

8. Intocmeste ordinea de zi a sedintei comitetului executiv si conduce lucrarile acesteia;

9. Semneaza deciziile de imputare, precum si orice alte acte (cereri, actiuni de chemare in judecata, sesizari, reclamatii etc.) emise de comitetul executiv;

10. Semneaza si parafeaza contractele individuale de munca si conventiile civile;

11.Pastreaza si foloseste stampila asociatiei de proprietari.

About

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...