Posted On 6 May 2013 By In Administratorul And 10039 Views

Fisa Postului Administratorului Asociatiei

Asociatia de Proprietari

Adresa:

Bloc ……………………………………………………………..

Localitatea ……………………………………………………..

Data …………………………………………………………….

 

FISA POSTULUI ADMINISTRATORULUI ASOCIATIEI

          In temeiul Legii nr. 230/2007 si al contractului de mandat aprobat in Adunarea Generala a proprietarilor din data de: ………………, se incheie astazi……………..prezenta fisa a postului:

 • Numele Si Prenumele ………………………………………………
 • Studii……………………………………………………………………
 • Postul Pe Care Este Incadrat…………………………………….
 • Norma de activitate – ……. Ore saptamanal
 • Pozitia :

Relatii de subordonare :

      -Adunarea Generala a Proprietarilor

      -Presedintele asociatiei

      -Comitetului executiv

      -Comisiei de cenzori

Relatii de colaborare cu :

               -Presedintele asociatiei;

               -Responsabilii de scara (cei care formeaza Comitetul executiv);

               -Cenzori;

               -Secretara;

               -Instalator;

               -Personalul de serviciu menajer.

Subsemnatul/a, ………………………………………………, posesor al contractului de mandat nr………………., declar ca ma oblig sa respect urmatoarele unitati de competenta (atributii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând …… de ore saptamânal.

 

Obiectiv general :

-Activitatea de administrare tehnica, de contabilitate si casierie

-Realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, intretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune

Obiectiv  specific :

-Asigura managementul de proprietate al condominiului;

 

Responsabilitati permanete in asociatie:

 • gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor banesti ale asociatiei;
 • efectuarea formalitatilor necesare in angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii pentru exploatarea si intretinerea cladirii, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte;
 • gestionarea modului de indeplinire a obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor in raport cu autoritatile publice. Obligatiile cetatenesti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generala;
 • raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla, in conditiile legii;
 • are obligatia sa intocmeasca si sa completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentru evidenta fondului de rulment, registrul pentru evidenta sumelor speciale, registrul pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor;
 • raspunde de efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiunilor de casa
 • sa emita chitante care vor cuprinde obligatoriu urmatoarele date: numarul de ordine, in baza unei serii, care identifica chitanta in mod unic; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare fiscala ale asociatiei de proprietari pentru care se emite chitanta

 

Alte atributii care i-au fost conferite prin hotarârile Adunarii Generala a Proprietarilor si/sau de comitetul executiv:

 • …………………………………………………………………………………………………………………..;
 • …………………………………………………………………………………………………………………..;
 • …………………………………………………………………………………………………………………..;
 • …………………………………………………………………………………………………………………..;
 • …………………………………………………………………………………………………………………..;
 • …………………………………………………………………………………………………………………..; 

Presedinte Asociatie,                                                             Semnatura,

 

Acest document poate fi downloadat de aici:

About

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...