Posted On 16 May 2013 By In Diverse And 4296 Views

Somatie de plata Restantieri

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC ………………………………………………………..

Str. ……………………………… nr. …… ,

Judet/Sector …………………………., Localitatea ……………………..

 

SOMATIE DE PLATA

Catre,

D-na/Dl. ………………………………………………………..

Domiciliat/a in ………………, Str. ……………………….. Nr. …. , Bloc ……., Sc. ……., Ap. ……, Judet/Sector ………..

Asociatia de Proprietari Bloc ………………. va someaza ca pana la data de ………… anul…… sa achitati, suma de ………………………………….. lei (…………………………………. ……………………….. ……… ……… …………………. ………………………………..) ce o datorati asociatiei ca urmare a neplatii la termenele prevazute de asociatie a cotelor de cheltuieli ce va revin pentru lunile ………………. …………………………. ……………. ………………… anul/anii …………………… si a penalizarilor aferente in valoare de ……….………….. lei (…… ……………… …………………………………………………………………………….…)

In caz contrar, pentru recuperarea sumelor restante, a penalizarilor si a altor daune financiare produse de neplata la timp a acestora, in conformitate cu statutul asociatiei si cu legile in vigoare asociatia se va adresa Judecatoriei ……………………………………… in vederea obtinerii unui titlu executorii asupra bunurilor dvs. mobile si/sau imobile.

PRESEDINTE,

 

CENZOR,

 

ADMINISTRATOR,

 

CONTABIL,

 

DATA:

 

PROGRAM INCASARI:

 

Acest document poate fi downloadat de aici:  Somatie de plata Restantieri

About

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...