Posted On 6 May 2013 By In Diverse And 2015 Views

Desfacerea casatoriei (procedura divortului)

Cererea de divort are un caracter strict personal asa incat:
-ea nu poate fi introdusa decat de catre soti;
-mostenitorii sotului nu pot introduce actiunea de divort si nu pot continua actiunea introdusa de autorul lor;
-creditorii sotului nu pot cere divortul pe calea actiunii oblice;
-procurorul nu poate in temeiul articolului 45 Cod de procedura Civila, sa introduca actiunea de divort, dar el poate participa la dezbateri in orice faza a procesului.

Sotul alienat sau debil mintal, nepus sub interdictie, poate introduce actiune de divort in momentele sale de luciditate.

Cererea de divort, pe langa elementele obligatorii ale unei cereri de chemare in judecata trebuie sa cuprinda si unele precizari specifice acestei cereri:
-numele copiilor minori nascuti din casatorie sau care se bucura de situatia legala a copiilor nascuti din casatorie;
-intrucat reclamantul nu poate obtine divortul invocand propria sa culpa, el va trebui sa arate, sprijinindu-se pe dovezi in ce consta vina paratului.

La cerere se va adauga un extract de casatorie si cate un extract de nastere al copiilor minori.
Cererea de divort, impreuna cu inscrisurile doveditoare, se prezinta personal de catre reclamant presedintelui judecatoriei.
Prin chiar cererea de divort, sotul care a purtat in timpul casatoriei numele de familie al celuilalt sot, poate cere, motivat, ca si dupa desfacerea casatoriei sa pastreze acel nume.
Daca sotii au copii minori, cererile accesorii cu privire la incredintarea acestora si la stabilirea contributiei fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare si pregatire profesionala a acestora, trebuie solutionata odata cu cererea principala. Aceasta, chiar si atunci cand partile n-au solicitat expres si rezolvarea unor asemenea probleme.
Cererea reconventionala este obligatorie in procesul de divort atunci cand paratul vrea sa ceara desfacerea casatoriei din vina reclamantului. Ea poate fi facuta cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare, in sedinta publica, pentru faptele petrecute inainte de aceasta data. Pentru faptele petrecute dupa aceasta data, paratul va putea face cererea reconventionala pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului, in cererea reclamantului. Cererea reconventionala se judeca impreuna cu cererea reclamatului, neexistand posibilitatea disjungerii.
Instanta conpetenta sa solutioneze cererea de divort este judecatoria in circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor.
Pentru stabilirea competentei teritoriale a instantei, prezinta importanta domiciliul efectiv, real al sotilor, nu cel care ar rezulta din actele de identitate sau din evidentele organelor de politie.

Fireste protagonistii in procesul de divort sunt sotii, partile procesului de despartire. Cu privire la prezenta sotilor in procesul de divort, pot fi avute in vedere urmatoarele ipoteze:
-daca la termenul de judecata in prima instanta lipseste nejustificat reclamantul si se infatiseaza numai paratul, potrivit articolului 616 Cod de Procedura Civila, cererea va fi respinsa ca nejustificata;
-daca lipseste sotul parat, cererea de divort se judeca potrivit regulilor dreptului comun, adica in lipsa partii legal citata, chemata in judecata;
-cand paratul a facut cererea reconventionala, daca nu respecta regulile impuse reclamantului, adica prezenta personala la termenul de judecata in prima instanta, cererea reconventionala se va respinge ca nejustificata;
-daca la termenul de judecata, in prima instanta, lipsesc ambele parti, procesul se suspenda.

Probele in procesul de divort au un regim juridic specific sub urmatoarele aspecte: unele probe neadmise in dreptul comun sunt totusi admise in procesul de divort, anume posibilitatea audierii ca martori si a rudelor si afinilor pana la gradul 3 inclusiv, cu exceptia descendentilor.

Hotararea de divort prezinta particularitati sub urmatoarele aspecte:
a). ea trebuie sa statueze cu privire la vina sotului sau a sotilor, care determina desfacerea casatoriei.
Stabilirea culpei unuia dintre soti sau a ambilor prezinta importanta sub aspectul unora dintre efectele divortului:
-cand divortul este pronuntat numai din vina unuia dintre soti, acesta nu va beneficia de pensie de intretinere, in conditiile art. 41 Codul Familiei, decat timp de un an de la desfacerea casatoriei. in cazul recasatoriei sotului vinovat, in decursul acestui an, dreptul la intretinere inceteaza;
-cand se stabileste culpa exclusiva a sotului reclamant, in lipsa unei cereri reconventionale, actiunea de divort a acestuia va fi respinsa.
b). hotararea prin care se pronunta divortul nu se va motiva, daca ambele parti solicita instantei aceasta.
c). hotararea de divort trebuie sa arate cui se incredinteaza copii spre crestere si educare si care este contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere si educare.
d). termenul de apel si cel de recurs este de 30 de zile si curge de la comunicarea hotararii.
e). daca in cursul procesului de divort unul dintre soti a decedat, chiar atunci cand cauza se afla in apel sau in recurs, instanta va inchide dosarul, casatoria incetand prin deces.

Sursa: http://www.ghidulocatarului.ro/

About

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...