Posted On 6 May 2013 By In Acte And 2065 Views

Acte normative ce reglementeaza diverse activitati

H.G. nr. 1275 / 7 decembrie 2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei
H.G. nr. 366 / 4 aprilie 2001 – privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei, aprobate prin H.G. 1275/2000
O.G. nr. 85 / 30 august 2001 – privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
Legea nr. 234 / 23 aprilie 2002 – privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
H.G. nr. 400 / 04 februarie 2003 – aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
H.G. nr. 1386 / 27 noiembrie 2003 – modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobate prin H.G. 400/2003

 

Acte normative care reglementeaza profesia contabila

Legea 82 / 24 decembrie 1991 – Legea contabilitatii republicata
H.G. 704 / 14 decembrie 1993 – aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii
O.G. 65 / 19 august1994 – organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati
H.G. 483 / 18 iunie 1996 – prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil
H.G. 831 / 2 decembrie 1997 – aprobarea modelelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a Normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
O.M.F. 1591 / 03 august 1998 – aprobarea planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si a normelor metodologice de utilizare a acestuia
O.G. 89 / 25 august 1998 – modificarea si completarea O.G. 65/1994
Legea 186 / 02 decembrie 1999 – aprobarea O.G. 89/1998
O.G. 61 / 30 august 2001 – modificarea si completarea Legii contabilitatii
O.M.P.F. 2329 / 28 decembrie 2001 – aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ

Acte normative care reglementeaza activitatea in constructii

Legea 50 / 29 iulie 1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
O. G. 20 / 27 ianuarie 1994 – privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
H. G. 272 / 14 iunie 1994 – privind aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii
H. G. 273 / 14 iunie 1994 – privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
Legea 10 / 18 ianuarie 1995 – privind calitatea in constructii
H. G. 399 / 9 iunie 1995 – pentru aprobarea regulamentului privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii pentru componentele sistemului calitatii
Legea 114 / 11 octombrie 1996 – Legea Locuintei
H. G. 766 / 21 noiembrie 1997 – pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
Legea 145 / 27 iulie 1999 – pentru modificarea si completarea Legii Locuintei
H. G. 844 / 14 octombrie 1999 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994

Acte normative care reglementeaza activitatea NTSM, PSI, Mediu, ISCIR

Legea 137 / 29 decembrie 1995 – Legea protectiei mediului
Legea 90 / 12 iulie 1996 – Legea protectiei muncii
O. G. 60 / 28 august 1997 – privind apararea impotivriva incendiilor
O. M. S. 536 / 1997 – pentru aprobarea normelor de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei
H.G. 1340 / 27 decembrie 2001 – organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

About

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...