Posted On 6 May 2013 By In Acte And 2168 Views

Acte necesare in relatia cu primariile

·         Certificat medical prenuptial, cu mentiunea “apti pentru casatorie”

·         Taxa extraconjugala de timbru (2.200 lei)

·         Sentinta judecatoreasca de pronuntarea divortului, definitiva si irevocabila (daca unul din soti a mai fost casatorit)

·         Certificat deces (daca unul dintre soti este vaduv)

LIVRET DE FAMILIE (la cerere)

·         Acte de identitate (ale sotilor si ale copiilor pana la varsta de 14 ani, daca se afla in intretinerea parintilor)

·         Cerere Certificat casatorie

·         Certificat de deces (in cazul in care unul dintre soti este decedat)

·         Hotarare judecatoreasca de divort, definitiva si irevocabila (daca este cazul)

·         Dovada domiciliului comun al sotilor

CERTIFICAT DE NASTERE

·         Certificat medical de constatare a nasterii

·         Buletinul de identitate al mamei

·         Certificatul de nastere al mamei (daca este divortata sau necasatorita)

·         Certificat de casatorie

·         Buletinul de identitate al declarantului (daca parintii copilului nu sunt casatoriti)

·         Declaratie de stabilire a numelui copilului (daca parintii poarta nume de familie diferite)

TERMENELE DE DECLARARE A NASTERII

·         15 zile de la nastere, daca copilul se naste viu si este in viata 3 zile de la nastere, daca copilul s-a nascut mort 24 ore de la deces, daca copilul s-a nascut viu dar a murit in primele 15 zile

·         Daca declararea nasterii se face la mai mult de 1 an, pentru inregistrare este necesara o sentinta judecatoreasca

·         Nedeclararea nasterii in termenele prevazute mai sus se sanctioneaza cu amenda

DUPLICAT CERTIFICAT DE NASTERE

·         Cerere Taxa extrajudiciara (2.800 lei)

·         Act de identitate solicitant (duplicatul se elibereaza numai titularului)

·         Copie certificat vechi (daca exista)

CERTIFICAT DE DECES

·         Certificat medical de constatare a decesului

·         Buletinul de identitate al defunctului

·         Buletinul; de identitate al declarantului

·         Livretul militar al defunctului (daca acesta era de sex masculin si nu depasise varsta de 55 de ani)

·         Certificat de nastere Inregistrarea se faca in maximum 3 zile de la deces; in caz contrar, este necesara aprobarea procuraturii

DUPLICAT CERTIFICAT DE DECES

·         Cerere Buletinul solicitantului

·         Taxa extrajudiciara de timbru (2.800 lei)

·         Copie a certificatului vechi (daca exista)

AUTORIZATII DE URBANISM

SOLICITARE PRIVIND ISTORIA DE ADRESA / CONFIRMARE DE ADRESA

·         Cerere

·         Nume si prenume, domiciliu, justificarea solocitarii, data, semnatura

·         Acte de proprietate

·         Copii legalizate, transcrise sau intabulate, cu precizarea dimensiunilor si vecinatatilor

·         Planuri anexa la titlul de proprietate

·         Plan de situatie 1:500 si 1:2000

·         Taxa Dosar incopciat

·         Fotocopie act identitate

·         Certificat fiscal

SOLICITARE PRIVIND ISTORIA DENUMIRE ARTERA

·         Taxa Dosar incopciat

 

SITUATIE JURIDICA

·         Cerere Copie act identitate

·         Copii legalizate:
Plan de situatie (1:500, 1:2000)

·         Certificat fiscal

·         Dosar cu sina

AUTORIZATII CONSTRUIRE / DESFIINTARE LUCRARI

·         Cerere tip

·         Dovada titlului solicitantului asupra terenului si constrctiilor (acte de proprietate, concesiune, Inchiriere, asociere) –

·         Legalizate Adeverinta de la Circumscriptia Financiara pentru evidenta proprietatii

·         Certificat de confirmare a regimului juridic eliberat de DGUAT – serviciul Evidenta Proprietatii

·         Certificat de Urbanism cu plan anexa (copie) vizat Plan Regulament PUD/PUZ aprobat Aviz CTUAT-DGUAT Aviz CULPAT-CGMB Avize mentionate in Certificatul de Urbanism (Utilitati necesare, PSI, Sanepid, Mediu, ALA, Primarie sector, Contract RASUB) Avize suplimentare (in functie de destinatia si amplasamentul constructiei: acord vecini, aviz politie rutiera, aviz Metrorex, etc.) Proiect pentru autorizatia de construire (PAC) – 2 exemplare

·         Piese scrise: memorii tehnice pe specialitati, evaluare (deviz), expertize tehnice, studiu si aviz geotehnic, aviz ocupare temporara a domeniului public

·         Piese desenate: ridicare topo, plan trasare, planuri la toate nivelele, sectiuni (transversale, longitudinale), toate fatadele, plan fundatii, plan invelitoare, releveu si foto pentru autorizatie desfiintare

·         Dosar incopciat

PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

·         Avizul comisiei de precoordonare retele edilitare

·         Piese scrise: memoriu justificativ cu referiri la conditiile geotehnice, cai de comunicare, amenajari teren, retele de apa si canalizare, retele electrice, termice, gaze, telefonie, TV Aviz Comisie de circulatie

PLANURI URBANISTICE ZONALE

·         Studiu de impact (intocmit de firma autorizata)

·         Acord de mediu (de la Agentia de Protectie a Mediului)

·         Aviz Comisie de precoordonare retele edilitare

·         Piese scrise: Memoriu general (justificarea detalierii zonei studiate, situatia existenta, prioritati, reglementari pe categorii de probleme, variiante studiate, solutii)

·         Piese desenate:Situatie existenta si reglementari (ITL sc. 1:10.000 si 1:5.000);

·         Planse: 1. Zonificare teritoriala, Cai de Comunicare si Bilant Teritorial, 2. Echipare tehnico edilitara, 3. Obiective de utilitate publica

·         Dosar incopciat Aviz

·         Comisie circulatie

ATRIBUIRE LOCUINTE PERSOANE FIZICE

·         Cerere Precizarea domiciliului si numarului de telefon

·         Certificat de revolutionar (copie)

·         Acte identitate (fotocopie, toti membrii familiei)

·         Certificate de nastere (fotocopii, pentru copii sub 14 ani)

·         Hotarare divort (copie, dupa caz)

·         Contractul de inchiriere sau proprietate al domiciliului (copie)

·         Carnet de munca incheiat la lichidare (copie)

·         Carnet de somer vizat la zi

·         Declaratie autentificata din care sa rezulte ca nu e salariat sau pensionar, ca nu detine locuinta proprietate personala si nici nu a instrainat o locuinta dupa anul 1989

 

About

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...