Posted On 8 May 2013 By In Legi And 2117 Views

Lege nr. 61 din 27/09/1991

 Art. 2. – Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
1) savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi, obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice;
2) constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, in scopul de a savarsi actiuni ilicite, contrare ordinii si linistii publice si normelor de convietuire sociala, precum si actele de incurajare sau sprijinire, sub orice forma, a unor astfel de grupuri de persoane, care incita la dezordine sociala;
3) apelarea, in mod repetat, la mila publicului, de catre o persoana apta de munca, precum si determinarea unei persoane la savarsirea unor astfel de fapte;
4) aruncarea asupra unei persoane, constructii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substante inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdaresc, daca nu s-au produs vatamari ale integritatii corporale sau sanatatii, ori pagube materiale;
5) organizarea, ingaduirea sau participarea la jocuri de noroc – altele decat cele autorizate potrivit legii – de natura sa lezeze bunele moravuri;
6) atragerea de persoane, sub orice forma, savarsita in localuri, parcuri, pe strazi sau in alte locuri publice in vederea practicarii de raporturi sexuale cu acestea spre a obtine foloase materiale, precum si indemnul sau determinarea, in acelasi scop, a unei persoane la savarsirea unor astfel de fapte;
7) acceptarea sau tolerarea practicarii faptelor prevazute la pct. 6) in hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau in anexele acestora de catre patronii sau administratorii, ori conducatorii localurilor respective;
8) portul, fara drept, al cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori al altor asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, impungere sau lovire, precum si folosirea armelor de tir cu aer comprimat, in locuri si imprejurari in care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporala a persoanelor;
9) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni in caz de pericol ori a organelor de mentinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, dupa caz, prin solicitarea interventiei la fata locului, fara motiv intemeiat;
10) intreruperea curentului electric sau stingerea, fara drept, a lampilor ce servesc la iluminatul public pe strazi, in parcuri, sali de spectacol sau in alte locuri publice;
11) patrunderea, cu incalcarea normelor legale de acces, in sediile autoritatilor publice centrale si locale, institutiilor publice, institutiilor de invatamant si spatiilor apartinand acestora, indiferent de destinatia lor, regiilor autonome, societatilor comerciale, partidelor sau altor formatiuni politice, organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale, ambasadelor si reprezentantelor altor state, ori ale organizatiilor internationale de pe teritoriul Romaniei, precum si ocuparea fara drept a terenurilor apartinand ambasadelor si reprezentantelor sau a terenurilor situate in perimetrul acestora, ori refuzul de a le parasi la cererea organelor de ordine;
12) scrierea sau desenarea, fara drept, pe peretii cladirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinta comuna aflate in locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum si dezlipirea sau distrugerea, fara drept, a reclamelor, anunturilor si afiselor legal expuse in locuri anume destinate;
13) nerespectarea masurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfasurare a manifestarilor cultural-sportive;
14) deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fara drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica si rutiera ori a celor care semnaleaza existenta unui pericol pentru viata persoanelor;
15) lasarea in libertate ori fara supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;
16) refuzul consumatorului de a parasi un local public in care se consuma bauturi alcoolice, dupa ora de inchidere sau la cererea indreptatita a unui salariat al localului;
17) servirea consumatorilor cu bauturi alcoolice, in localuri publice si in afara acestora, in zilele si orele cand, potrivit dispozitiilor legale, localurile sunt inchise sau este interzisa desfacerea bauturilor alcoolice;
18) servirea cu bauturi alcoolice, in localurile publice, a consumatorilor aflati in vadita stare de ebrietate, precum si a minorilor;
19) consumul de bauturi alcoolice pe strazi, in parcuri, sali de spectacole, stadioane sau in alte locuri publice;
20) provocarea ori participarea efectiva la scandal, in locuri sau localuri publice;
21) refuzul responsabililor sau patronilor localurilor publice de a acorda sprijin organelor de politie in restabilirea ordinii publice tulburate sau luarii masurilor impotriva persoanelor care au incalcat legea, in unitatile pe care le conduc;
22) tulburarea, fara drept, a linistii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma;
23) alungarea din locuinta comuna a sotului sau sotiei, a copiilor, precum si a oricarei alte persoane aflate in intretinere;
24) nerespectarea masurilor de ordine luate de organele competente in caz de calamitati naturale sau alte pericole publice;
25) refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identitatii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul politiei, la cererea ori la invitatia justificata a organelor de urmarire penala sau de mentinere a ordinii publice, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu;
26) impiedicarea sub orice forma a organului de urmarire penala sau de mentinere a ordinii publice de a-si indeplini obligatiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul politiei ori al altui organ de stat de a lua masurile necesare pentru mentinerea ori restabilirea ordinii publice;
27) indemnul sub orice forma al minorilor la savarsirea de contraventii;
28) neluarea de catre parinti sau de catre persoanele carora li s-a incredintat spre crestere si educare un minor in varsta de pana la 16 ani sau care au in ingrijire un alienat ori debil mintal a masurilor necesare pentru a-l impiedica de la fapte de vagabondaj, cersetorie sau prostitutie;
29) lasarea fara supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de catre persoanele care au indatorirea de a-l ingriji sau pazi, precum si neanuntarea organelor sanitare sau ale politiei in caz de scapare de sub paza sau supraveghere.

Art. 3. – Contraventiile prevazute la art. 2 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 40.000 lei la 200.000 lei, cele de la pct. 3), 4), 9), 12), 15), 16), 18), 19), 25), 28) si 29);
b) cu inchisoare contraventionala de la 15 zile la 3 luni sau cu amenda de la 80.000 lei la 400.000 lei, cele de la pct. 1), 10), 14), 17), 20), 22), 23) si 26);
c) cu inchisoare contraventionala de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 200.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la pct. 2), 5), 6), 7), 8), 11), 13), 21), 24) si 27).
In cazul repetarii contraventiilor prevazute la art. 2 pct. 7), 18) si 21), se va dispune si suspendarea activitatii localului public pe o perioada intre 10 si 30 de zile.
In cazul contraventiilor prevazute la art. 2 pct. 27), 28), si 29), sesizarea se poate face si de catre organele de ocrotire sociala.

Art. 4. – Sanctiunea inchisorii contraventionale poate fi aplicata minorilor numai daca au implinit varsta de 16 ani; in acest caz, limitele sanctiunii prevazute in prezenta lege se reduc la jumatate. In cazul minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani se aplica prevederile Legii privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.

Art. 5. – Daca o persoana a savarsit mai multe contraventii, constatate prin acelasi proces-verbal, in cazul in care pentru toate faptele sau numai pentru unele dintre ele s-a stabilit sanctiunea inchisorii contraventionale, se va aplica o singura sanctiune, care nu va putea depasi 6 luni, iar daca contravenientul este un minor care a implinit 16 ani, sanctiunea aplicata nu va depasi 3 luni.

Art. 6. – Sunt supuse confiscarii lucrurile care au servit la savarsirea contraventiilor prevazute la art. 2 pct. 4, 5 si 8, daca sunt ale contravenientului, precum si lucrurile dobandite prin savarsirea contraventiilor, daca nu sunt restituite persoanei vatamate.  In cazul contraventiei prevazute la art. 2 pct. 23 este necesara plangerea partii vatamate. Retragerea plangerii ori impacarea partilor inlatura raspunderea faptuitorului. Organele constatatoare sunt abilitate sa restabileasca situatia anterioara.

Art. 7. – Contraventiile se constata de primar sau de ofiterii ori subofiterii de politie. In orase, municipii si in sectoarele municipiului Bucuresti, contraventiile se constata si de catre imputerniciti ai prefectului sau ai primarului, dupa caz, anume desemnati prin decizie. In cazul contraventiilor pentru care legea prevede sanctiunea amenzii, agentul constatator, o data cu constatarea, aplica si sanctiunea.

Art. 8. – Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor prin care s-a aplicat sanctiunea amenzii se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

Art. 9. – Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se solutioneaza de judecatorie.

Art. 10. – In cazul contraventiilor pentru care legea prevede si sanctiunea inchisorii contraventionale, daca agentul constatator apreciaza ca sanctiunea amenzii este indestulatoare, aplica amenda, procedand potrivit dispozitiilor Legii privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. In caz contrar, procesul-verbal de constatare se trimite de indata judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia. Ministrul justitiei poate dispune ca in municipiul Bucuresti solutionarea unor asemenea cauze sa se faca la anumite judecatorii. Daca identitatea sau domiciliul faptuitorului nu pot fi stabilite si exista temere de disparitie a acestuia, organul de politie va conduce de indata pe faptuitor inaintea instantei de judecata. In situatia in care trimiterea nu se va putea face de indata, organul de politie, pe baza unui proces-verbal motivat, va putea retine contravenientul, pe care il va inainta instantei de judecata in cel mult 24 de ore de la constatarea contraventiei. Judecarea cauzei va avea loc si in zilele nelucratoare.

Art. 11. – In cazul proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, intocmite de organele prefecturilor si ale primariilor, fata de care se apreciaza ca sanctiunea amenzii este neindestulatoare, procesul-verbal de constatare se trimite de indata celui mai apropiat organ de politie pentru ca acesta, daca este cazul, sa-l retina pe faptuitor si sa-l inainteze instantei de judecata.

 Art. 12. – Presedintele judecatoriei fixeaza termen de urgenta, cu citarea contravenientului. Agentul care a constatat contraventia sau organul din care acesta face parte nu se citeaza.  In situatia in care contravenientul este retinut, cauza se judeca in ziua sesizarii instantei, afara de cazul in care este necesara administrarea unor probe. In acest caz, judecarea se va face in cel mult 5 zile, contravenientul putand fi arestat preventiv pe baza mandatului emis de instanta.

Art. 13. – Completul de judecata este format dintr-un singur judecator. In cazul in care contravenientul este retinut, este arestat sau este minor, participarea procurorului la judecata este obligatorie. Totodata, se va asigura acestora asistenta juridica necesara, in conditiile legii. Instanta va dispune citarea parintilor sau a reprezentantului legal al minorului. Instanta se pronunta asupra legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si, dupa caz, aplica sanctiunea si ia masura confiscarii ori anuleaza procesul-verbal.

Art. 14. – Hotararea instantei de judecata este executorie. Contravenientul poate cere reexaminarea cauzei in termen de 24 de ore de la pronuntare, daca a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, daca a fost lipsa. Procurorul poate cere reexaminarea cauzei in termen de 24 de ore de la pronuntare.  Cererea de reexaminare se solutioneaza in termen de 3 zile de aceeasi instanta, in complet format din 2 judecatori. Presedintele judecatoriei poate suspenda, pana la solutionare, executarea sanctiunii aplicate. Hotararea data in cererea de reexaminare este definitiva.

Art. 15. – Executarea hotararii judecatoresti, in ce priveste inchisoarea contraventionala, se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala, care se aplica in mod corespunzator. Sanctiunea inchisorii contraventionale se executa in arestul politiei sau in locuri anume destinate ale penitenciarelor, stabilite de ministrul justitiei. In timpul executarii inchisorii contraventionale, cei sanctionati sunt obligati sa presteze activitati de interes public, pentru care sunt apti. Regimul de executare a inchisorii contraventionale se stabileste de lege. Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se prescrie in termen de un an de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

Art. 16. – Contravenientul are obligatia sa achite amenda si sa depuna recipisa de achitare a acesteia la organul constatator, in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii. Daca amenda nu a fost achitata in acest termen, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe raza careia s-a savarsit contraventia, in vederea transformarii amenzii in inchisoare contraventionala. Instanta fixeaza termen de urgenta, cu citarea contravenientului, procedand la transformarea amenzii in inchisoare contraventionala. Pentru motive temeinice, in mod exceptional, instanta poate acorda un nou termen de plata de cel mult 30 de zile sau poate dispune esalonarea platii intr-un termen de cel mult 3 luni. Daca amenda nu a fost achitata pana la expirarea termenului fixat, instanta va dispune transformarea acesteia in inchisoare contraventionala, tinand seama de partea din amenda ramasa neachitata. Transformarea amenzii in inchisoare contraventionala se va face socotind o zi de inchisoare pentru 10.000 lei, fara a putea depasi maximumul special al inchisorii contraventionale prevazute ca sanctiune alternativa la contraventia savarsita. Pentru contraventiile savarsite de minorii care au implinit 16 ani, maximumul inchisorii contraventionale, rezultat prin transformarea amenzii, nu poate depasi 3 luni. Instanta va inceta actiunea de transformare a amenzii in inchisoare contraventionala in situatia in care contravenientul achita amenda pana la pronuntarea hotararii.

Art. 17. – In cazul in care contraventiile prevazute in prezenta lege sunt savarsite de un militar, procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitatii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica, daca procesul-verbal este intemeiat, sanctiuni potrivit Regulamentului disciplinei militare.  In situatia in care contravenientul este incorporat pentru indeplinirea serviciului militar, inainte de pronuntarea hotararii judecatoresti ori inainte de inceperea executarii sanctiunii inchisorii contraventionale, procesul-verbal sau, dupa caz, hotararea se trimite, de asemenea, comandantului unitatii din care face parte contravenientul, spre a i se aplica o sanctiune potrivit Regulamentului disciplinei militare.

Art. 18. – Dispozitiile prezentei legi se intregesc cu prevederile Legii privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia dispozitiilor privind plata a jumatate din minimul amenzii.

Art. 19. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 153 din 24 martie 1970 pentru stabilirea si sanctionarea unor contraventii privind regulile de convietuire sociala, ordinea si linistea publica, art. 6 din Decretul nr. 76 din 15 iulie 1975, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

Lege nr. 2 din 17/01/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 61/1991

pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

 

Publicat in Monitorul Oficial nr. 16 din 18/01/2000

  

Art. I. – Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 24 ianuarie 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, punctul 8) va avea urmatorul cuprins:
“8) portul, fara drept, in locurile si imprejurarile in care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporala a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea si linistea publica, al cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori al altor asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, impungere sau lovire, precum si folosirea in asemenea locuri sau imprejurari a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice;”

2. La articolul 2, dupa punctul 8) se introduc punctele 81-84) cu urmatorul cuprins:
“81) importul sau procurarea din tara, in vederea comercializarii, de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate care imprima proiectilului o viteza mai mare de 220m/s. Se excepteaza de la aceasta prevedere armele cu aer comprimat sau cu gaze comprimate destinate pentru a fi folosite la antrenamente si competitii de catre Federatia Romana de Tir, de cluburile si asociatiile sportive cu sectii de tir, afiliate la aceasta federatie, care pot dobandi, detine si folosi arme din aceasta categorie conform standardelor sportive internationale;
82) comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vanatoare in alte locuri decat in magazinele autorizate sa efectueze operatiuni cu arme de foc si munitii;
83) vanzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vanatoare persoanelor care nu au implinit varsta de 18 ani, persoanelor care au savarsit acte de violenta mentionate in cazierul judiciar, precum si persoanelor care sufera de boli neuropsihice mentionate in certificatul de sanatate eliberat de policlinica teritoriala;
84) netinerea evidentei de catre magazinele autorizate a cumparatorilor armelor prevazute la pct. 82) in registre speciale, vizate de organele de politie, in care vor fi mentionate datele de stare civila, domiciliul, seria si numarul actului de identitate ale cumparatorului, numarul cazierului judiciar, numarul certificatului de sanatate neuropsihica, cu denumirea policlinicii teritoriale, precum si caracteristicile armei vandute.
Daca cumparatorul este titular al unui permis de arma, este scutit de obligatia de a prezenta cazierul judiciar si certificatul de sanatate neuropsihica, iar daca cumparatorul este titular al unui permis de conducere, acesta este obligat sa prezinte numai cazierul judiciar.”

3. La articolul 2, punctul 17) va avea urmatorul cuprins:
“17) servirea consumatorilor cu bauturi alcoolice, in localurile publice si in afara acestora, in zilele si la orele cand, potrivit dispozitiilor legale, acestea sunt inchise sau este interzisa desfacerea bauturilor alcoolice ori dupa ora de inchidere stabilita prin autorizatia de functionare;”

4. La articolul 2, dupa punctul 17) se introduc punctele 171) si 172) cu urmatorul cuprins:
“171) servirea cu bauturi alcoolice in localuri publice si in afara acestora pe timpul desfasurarii adunarilor publice, grevelor, manifestarilor sportive sau a altor asemenea intruniri publice, in imediata apropiere, precum si consumul de bauturi alcoolice in astfel de conditii de catre participanti;
172) desfacerea bauturilor alcoolice sau comercializarea acestora in spatii amenajate la intrarea sau in curtile spitalelor si ale altor unitati sanitare, centrelor de plasament al minorilor, unitatilor sau institutiilor de invatamant, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora, precum si in bufetele de incinta din aceste locuri sau in spatii productive;”

5. La articolul 2, punctul 21) va avea urmatorul cuprins:
“21) neasigurarea de catre responsabili sau patroni, prin personal propriu sau specializat, a ordinii publice in localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci si in alte locuri de distractie sau de agrement pe care le conduc, precum si refuzul acestora de a acorda sprijin organelor in drept pentru restabilirea in locurile respective a ordinii publice sau pentru luarea masurilor impotriva persoanelor care au incalcat legea;”

6. La articolul 2, dupa punctul 22) se introduce punctul 221) cu urmatorul cuprins:
“221) tulburarea linistii locatarilor intre orele 22,00-8,00, prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricarui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare in localurile sau in sediile persoanelor juridice situate in imobile cu destinatia de locuinte sau in imediata vecinatate a acestora;”

7. La articolul 2, dupa punctul 24) se introduce punctul 241) cu urmatorul cuprins:
“241) nerespectarea masurii de suspendare, dispusa conform dispozitiilor art. 3 alin. 2 si 3.”

8. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 3. – Contraventiile prevazute la art. 2 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 80.000 lei la 400.000 lei, cele prevazute la pct. 3), 4), 9), 12), 15), 16), 18), 19), 25), 28) si 29);
b) cu amenda de la 150.000 lei la 800.000 lei sau cu inchisoare contraventionala de la 15 zile la 3 luni, cele prevazute la pct. 1), 10), 14), 172), 20), 22), 23) si 26);
c) cu amenda de la 400.000 lei la 2.000.000 lei sau cu inchisoare contraventionala de la o luna la 6 luni, cele prevazute la pct. 2), 5), 6), 7), 8), 81), 82), 83), 84), 11), 13), 17), 171), 21), 221), 24) si 27);
d) cu amenda de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei sau cu inchisoare contraventionala de la 3 luni la 6 luni fapta prevazuta la pct. 242).
In cazul savarsirii contraventiilor prevazute la art. 2 pct. 7, 171) si 21) se dispune si masura suspendarii activitatii localului public pe o perioada cuprinsa intre 10 si 30 de zile.
In cazul repetarii contraventiilor prevazute la art. 2 pct. 17), 172), 18) si 221) se dispune, de asemenea, masura suspendarii activitatii localului public pe o perioada cuprinsa intre 10 si 30 de zile.
In cazul savarsirii contraventiei prevazute la art. 2 pct. 241) se dispune retragerea autorizatiei de functionare a localului public.
Suspendarea activitatii localului public ori retragerea autorizatiei de functionare a acestuia se dispune de catre organul care a eliberat autorizatia, la propunerea organului constatator, caruia i se comunica in scris masura luata, in termen de 5 zile de la data sesizarii.
In cazul contraventiilor prevazute la art. 2 pct. 27), 28) si 29) sesizarea se poate face si de catre organele de ocrotire sociala.
Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice.”

9. La articolul 7, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
“Contraventiile se constata de catre primar, imputernicitii acestuia, de catre ofiterii sau subofiterii de politie ori de catre ofiterii, maistrii militari, subofiterii sau militarii din jandarmerie, angajati pe baza de contract.”

10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 11. – In cazul proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, intocmite de organele primariilor si ale jandarmeriei, fata de care se apreciaza ca sanctiunea amenzii este neindestulatoare, procesul-verbal de constatare se trimite de indata celui mai apropiat organ de politie pentru ca acesta, daca este cazul, sa il retina pe faptuitor si sa il inainteze instantei de judecata.”

11. La articolul 16, alineatele 5 si 6 vor avea urmatorul cuprins:
“Daca amenda nu a fost achitata de catre contravenient pana la expirarea termenului fixat si se constata ca acesta se sustrage cu rea-credinta, instanta va dispune transformarea acesteia in inchisoare contraventionala, tinand seama de partea din amenda ramasa neachitata.
Transformarea amenzii in inchisoare contraventionala se va face socotind o zi de inchisoare pentru o suma stabilita si reactualizata prin hotarare a Guvernului, fara a se putea depasi maximul special al inchisorii contraventionale prevazute ca sanctiune alternativa la contraventia savarsita.”

Art. II. – Legea nr. 61/1991, republicata, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

 

Lege nr. 234 din 31 octombrie 2008 privind modificarea si completarea

Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala,

a ordinii si linistii publice, republicata

 

Publicat in Monitorul Oficial nr. 750 din 6/11/2008

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Articol unic. – Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 291, cu urmatorul cuprins:
„291. organizarea de petreceri cu caracter privat si utilizarea de aparatura muzicala la intensitate de natura a tulbura linistea locuitorilor, in corturi, alte amenajari sau in spatiu neacoperit, situate in perimetrul apropiat imobilelor cu destinatia de locuinte sau cu caracter social, in mediul urban;”
2. La articolul 3, litera c) a alineatului 1 va avea urmatorul cuprins:
„c) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevazute la pct.2), pct. 5) – 7), pct. 10) – 12), pct. 15), 17), 21), 22), 29), 291), 31) si pct. 35);”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

Acest document poate fi downloadat de aici:  Lege nr. 61 din 27/09/1991

About

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...