Legi si norme asociatii de proprietari Category

Posted On May 5, 2013By In Legi

Ordin Nr. 343 din 13 iulie 2010

ORDIN Nr. 343 din 13 iulie 2010 Pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consumACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICEACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 501 din 20 iulie 2010Avand in vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, in temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul deRead More