Fondul de reparatii Category

Posted On May 6, 2013By In Fondul de reparatii

Fondul de reparatii

Fondul de reparatii   Se constituie pina la limita maxima aprobata de adunarea generala a asociatiei de  proprietari la stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli anual, in functie de necesitatile stabilite de comitetul executiv, prin contributia lunara a membrilor, proportional cu cota-parte din proprietatea comuna. Dupa efectuarea reparatiilor, fondul de reparatii se reintregeste lunar prin contributia fiecarui proprietar, iar sumele ramase necheltuite fie se restituie proprietarilor, fie se constituie intr-un depozit bancar, urmind a fi incluse in bugetul anual urmator, potrivit hotaririi adunarii generale a asociatiei de proprietari. In momentulRead More