Cereri verificare calculatie Category

CERERE CALCULATIE APA CALDA Domnule Presedinte al ASOCIATIEI DE PROPRIETARI ……………………………………………………………………………….. Subsemnatul …………………………………………………………….. in calitate de proprietar alApartamentului Nr ……….., avind B.I. Seria ……….. Nr ……………….. eliberat de ……………….. va rog sa dispuneti Administratorului Asociatiei de Proprietari, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca in termenul legal prevazut de lege, sa-mi puna la dispozitie urmatoarele informatii, completate pe aceasta cerere in spatiile punctate, pentru luna ……………………………, anul ……………. 1. Cota Parte Indiviza Recalculata exact, corespunzatoare Apartamentului Nr …….. = ……… 2. Numarul curent de persoane din Apartamentul Nr ……… = ………Read More