Posted On 6 May 2013 By In Cereri verificare calculatie And 83246 Views

Cerere Verificare Calculatie Apa Calda

CERERE CALCULATIE APA CALDA

Domnule Presedinte al ASOCIATIEI DE PROPRIETARI ………………………………………………………………………………..

Subsemnatul …………………………………………………………….. in calitate de proprietar alApartamentului Nr ……….., avind B.I. Seria ……….. Nr ……………….. eliberat de ………………..

va rog sa dispuneti Administratorului Asociatiei de Proprietari, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca in termenul legal prevazut de lege, sa-mi puna la dispozitie urmatoarele informatii, completate pe aceasta cerere in spatiile punctate, pentru luna ……………………………, anul …………….

1. Cota Parte Indiviza Recalculata exact, corespunzatoare Apartamentului Nr …….. = ………

2. Numarul curent de persoane din Apartamentul Nr ……… = ……… (corespunzator cu cartea de imobil)

3. Numarul total de persoane al Asociatiei de Proprietari = ………..

4.  Numarul total de persoane din Apartamentele contorizate la Apa Calda = …………

5.  Valoare totala Factura de Apa Calda a Asociatiei de Proprietari = …………………………… Lei

6. Valoarea unui metru cub de Apa Calda / luna calculata = ……………………………………….. Lei

7. Valoarea unui metru cub de Apa Rece pentru Apa Calda / luna calculata = …………….. Lei

8. Consumul total de Apa Calda al Apartamentelor contorizate / luna calculata = ……….. mc

9. Valoarea Pierderilor de Apa Calda (pentru Asoc. Proprietari total contorizate) = …….. mc

10.Consumul de Apa Calda inregistrat de contor ghena gunoi / luna calculata = …………. mc

11.Consumul de Apa Calda exact/estimat al Apartamentului Nr …… /luna calculata = ….. mc

12.Cota de intretinere calculata de Administrator pentru Apa Calda = ………………………… Lei

 

Mentionez ca am dreptul conform legislatiei in vigoare sa primesc aceste informatii, si doresc sa folosesc aceste date pentru a verifica exactitatea calculului cotei de intretinere pe luna mai sus mentionata.

Data depunerii acestei cereri este : ………/………./………….. (zi/luna/an)

Nume & Semnatura

PRESEDINTE ADMINISTRATOR

Nume & Semnatura 

Stampila Nume

Semnatura & Stampila

About

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...