Posted On 6 May 2013 By In Comisia de Cenzori And 4620 Views

Fisa Postului Cenzorului Asociatiei

Asociatia de Proprietari

Bloc …………………………………………….

Localitatea …………………………………..

Data ……………………..

FISA POSTULUI CENZOR

 

                 In temeiul Legii nr. 230/2007 si al contractului de mandat aprobat in Adunarea Generala a proprietarilor din data de: ………………, se incheie astazi……………..prezenta fisa a postului:

 

  • Numele Si Prenumele …………………………………………….
  • Studii……………………………………………………………………
  • Postul pe care este incadrat…………………………………
  • Norma de activitate – ……… ore saptamanal
  • Pozitia :

Relatii de subordonare :

-Adunarea Generala a Proprietarilor

-Presedintele asociatiei

-Comitetului executiv

Relatii de colaborare cu :

-Presedintele asociatiei

-Responsabilii de scara (cei care formeaza Comitetul executiv);

-Administrator

 

              Subsemnatul/a, ………………………………………………, posesor al contractului de mandat nr………………., declar ca ma oblig sa respect urmatoarele unitati de competenta (atributii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentand …. de ore saptamanal.

 

Obiectiv general :

-Asigurarea conditiilor optime pentru buna desfasurare a activitatilor finaciare ale asociatiei de propretari

 

Obiectiv  specific :

-Verificarea legalitatii actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si a regulamentelor;

 

Responsabilitati permanete in asociatie:

  • verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si a regulamentelor;
  • verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;
  • verifica gestiunea financiar-contabila;
  • cel putin o data pe an, intocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri.

 

Alte alte atributii care i-au fost conferite prin hotararile Adunarii Generala a Proprietarilor:

…………………………………………………………………………………………………………………..;

…………………………………………………………………………………………………………………..;

…………………………………………………………………………………………………………………..;

…………………………………………………………………………………………………………………..;

…………………………………………………………………………………………………………………..;

…………………………………………………………………………………………………………………..;
 

 

Presedinte Asociatie,                                                                        Semnatura,

 

 

Acest document poate fi downloadat de aici: Fisa Postului Cenzorului Asociatiei

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading Google+ Comments ...