Posted On 6 May 2013 By In Comisia de Cenzori And 2483 Views

Atributiile comisiei de cenzori

curent al asociatiei de proprietari a numerarului care depaseste plafonul de casa;
d) verificarea trimestriala a gestiunii asociatiei de proprietari;
e) verificarea modului de stabilire a cotelor de contributie la cheltuielile curente si constituirea fondurilor speciale ale asociatiei de proprietari, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (5);
f) verificarea lunara a situatiei de încasari si plati;
g) controlul inopinat al încasarilor si al platilor;
h) verificarea lunara a situatiei soldurilor elementelor de activ si de pasiv.

 

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading Google+ Comments ...