Posted On 6 June 2013 By In Diverse And 79100 Views

Procedura de recuperare a restantelor de la proprietarii restantieri

 (2) Actiunea asociatiei de proprietari este scutita de taxa de timbru.
(3) Sentinta data in favoarea asociatiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusa in aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisa de Codul de procedura civila.

Pentru penalizari:
Art. 49. – (1) Asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta, afisata pe lista de plata. Penalizarile nu vor fi mai mari de 0,2 % pentru fiecare zi de intarziere si se vor aplica numai dupa o perioada de 30 de zile care depaseste termenul stabilit pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma la care s-a aplicat.
(2) Termenul de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, afisate pe lista lunara de plata, este de maximum 20 de zile calendaristice.

 

Pentru privilegiu imobiliar cu rang prioritar
Art. 51. – (1) Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute.
(2) Privilegiul se inscrie in registrul de publicitate imobiliara al judecatoriei, la cererea presedintelui asociatiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima lista lunara de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata cu titlu de restanta.
Privilegiul se radiaza la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei sau a altui inscris prin care asociatia confirma plata sumei datorate.
(3) Operatiunile de publicitate imobiliara privitoare la privilegiul prevazut la alin.(1) si (2) sunt scutite de taxa de timbru.

Nota: Inaintea actiunii in justitie se recomanda conducerii asociatiei de proprietari sa transmita restantierului, prin posta cu confirmare de primire, o NOTIFICARE-SOMATIE si sa exercite dreptul de privilegiu imobiliar pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.

 

Actiunea propriu-zisa

Conform prevederilor legale in materie, asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar (privat sau de stat, persoana fizica sau juridica, roman sau strain) pentru sumele datorate cu titlu de contributie la cheltuielile comune ale cladirii daca suma reprezinta o restanta de minim 3 luni.

Cererea de chemare in judecata, va fi formulata catre judecatoria competenta teritorial (in raza careia isi are domiciliul paratul-restantierul) de catre asociatia de proprietari reprezentata de catre presedinte sau de catre o alta persoana imputernicita in mod expres de catre acesta.
La cerere se ataseaza urmatoarele acte in copie, in 2 (doua) exemplare:
–  Incheierea judecatoreasca si codul fiscal al asociatiei de proprietari;
–  Listele de plata din care sa reiasa suma datorata;
–  Centralizator pe apartamentul respective, semnat de presedinte si administrator care sa cuprinda cotele restante aferente fiecarei luni in parte, cu calcularea separata a  penalitatilor aplicate fiecarei cote si numarul de zile pentru care au fost percepute;
–  Procesul-verbal al adunarii generale prin care s-a hotarat sistemul de penalizari si procentul de penalizare aplicat pentru fiecare zi de intarziere;

 

Precizari:

– Actiunea este scutita de plata taxei de timbru.
– Actiunea in numele asociatiei de proprietari este relativ simpla, daca dosarul contine toate documentele mai sus mentionate.
– Ea poate fi facuta de presedintele asociatiei sau de catre oricare alta persoana din cadrul asociatiei care este imputernicita in acest sens -administrator, cenzor, membru comitet executiv, proprietar, alta persoana fizica -, la costuri mult mai mici decat atunci cand se face prin angajarea unui avocat
– In prezent aceasta este singura solutie de a recupera restantele de la un restantier.

 

Executarea silita

Sentinta data in favoarea asociatiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, in momentul in care devine definitiva si irevocabila, poate fi investita cu formula executorie si pusa in executare prin oricare din modalitatile permise de Codul de procedura civila. Astfel, asociatia de proprietari se va adresa in acest sens unui birou de executori judecatoresti cu solicitarea de a se initia executarea silita asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorului sau executarea silita prin poprirea pe salariul de la locul de munca sau pe pensie (plata catre asociatie pentru debitul respectiv fiind efectuata de catre angajator sau casa de pensii). Asociatia de proprietari, in functie de valoarea creantei si a bunurilor, salariului sau a pensiei de care dispune debitorul, isi va alege modalitatea efectiva de executare silita.
Dreptul de a cere executarea silita a hotararii judecatoresti se prescrie dupa trecerea unui termen de 3 ani de la nasterea sa, adica de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

 

About

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...