Posted On 18 May 2013 By In Diverse And 1840 Views

Cerere de chemare in judecata

Registrul Asociatiilor de proprietari al Judecatoriei judet/sector ……………………………., sub Dosar nr. …………./…………………., prin reprezentantul legal ………………………………………………………………….., in calitate de presedinte, chem injudecata si personal la interogatoriu paratul …………………………………………………………………., domiciliat in loc. ……………………………………….., bl. …………………….., sc. ………, et. ……., ap. …….., sector/judet ……………………………………., in calitate de proprietar, pentru a fi obligat la plata sumei de………………………………………………… lei reprezentand cote de intretinere restante aferente perioadei……………………………………………………………….., a sumei de …………………………….. lei reprezentand restante la actualizarea fondului de rulment si a sumei de …………………………….. lei reprezentand penalitati de intarziere.

In fapt, paratul, in calitate de proprietar al apartamentului nr. ……….., din blocul ………………, situat in loc. …………………………………………, str. ………………………………………………, nr. ……………, nu a mai achitat cotele de intretinere aferente acestui apartament din luna ……………………………. si pana ………………………………………, cuantumul total al acestora ridicandu-se la ………………………….….. lei la care se adauga fondul de rulment neachitat, in valoare de ……………………………………… lei si penalitati de intarziere in valoare de ………………..…………… lei aplicate de Asociatia de Proprietari conform sistemului propriu de penalizari sau facturate de catre furnizorii de utilitati si repartizate proportional cu contravaloarea consumului aferent apartamentului paratului si neachitat de catre acesta.

De asemenea la cotele de intretinere lunare au fost/n-au fost calculate penalitati de …………. %/zi de intarziere, dupa trecerea unui termen de ………….. de zile de la data scadenta pentru plata, conform hotararii Adunarii Generale din data de ……………………………………, totalul acestor restante ridicandu-se la valoarea de ………………………………………… lei.

 

Data ……………….…… Semnatura si stampila

 

Domnului Presedinte al Judecatoriei ………………………………………….

Acest document poate fi downloadat de aici:  Cerere de chemare in judecata

 

 

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...